Hvordan kan jeg følge med på og styre forbruket mitt?

Du kan følge med på strømforbruket ditt via Min side (link til Min side). Innen kl 07:00 på morgenen vil du se hvor mye strøm du brukte dagen før, time for time. Her får du også oversikt over strømforbruket ditt flere år tilbake i tid.

Det er per i dag ikke mulig å koble utstyr for overvåking og styring av strømforbruk til måleren hvis du ønsker det, men vi forventer at det kan gjøres i 2019. Utstyr kan kobles til måleren via en såkalt HAN-kontakt og du kan for eksempel fjernstyre varme og lys i huset fra et panel eller fra mobiltelefonen din. Skagerak Nett vil ikke selge slikt utstyr, men det forventes at strømleverandører og andre tredjeparter vil tilby dette.

Du kan følge med på strømforbruket ditt via Min side (link til Min side). Innen kl 07:00 på morgenen vil du se hvor mye strøm du brukte dagen før, time for time. Her får du også oversikt over strømforbruket ditt flere år tilbake i tid.

Det er per i dag ikke mulig å koble utstyr for overvåking og styring av strømforbruk til måleren hvis du ønsker det, men vi forventer at det kan gjøres i 2019. Utstyr kan kobles til måleren via en såkalt HAN-kontakt og du kan for eksempel fjernstyre varme og lys i huset fra et panel eller fra mobiltelefonen din. Skagerak Nett vil ikke selge slikt utstyr, men det forventes at strømleverandører og andre tredjeparter vil tilby dette.