Kan jeg bytte nettleverandør?

Nei. Du kan bytte strømleverandør, men ikke nettleverandør. Du er tilknyttet strømnettet gjennom ditt lokale nettselskap som sørger for at strømmen kommer frem til deg.

Nei. Du kan bytte strømleverandør, men ikke nettleverandør. Du er tilknyttet strømnettet gjennom ditt lokale nettselskap som sørger for at strømmen kommer frem til deg.