Kan jeg få fritak?

Alle skal bytte måler. Dersom du mener AMS-måleren medfører helsemessige plager, kan du søke fritak. Det er et krav om dokumentasjon fra lege eller psykolog som bekrefter at fritak er riktig tiltak for å redusere helseplager for deg. Alle søknader vil bli behandlet individuelt. Et eventuelt fritak vil kun gjelde for søkers egen boenhet.

Dokumentasjon kan sendes Kundeservice@lede.no eller per post til Lede, Postboks 80, 3901 Porsgrunn. Dokumentasjon blir slettet når søknaden er behandlet. Legeerklæring kan også fremvises til montør ved besøk for målerbytte eller uttak av kommmunikasjonsenhet. 

Ved innvilget fritak vil vi installere en måler uten kommunikasjonsenhet hos deg. Lede er hvert år pålagt å kontrollere et visst antall av alle måletyper vi har i drift ute hos kundene våre. Da tas et statistisk utvalg av målertypen ned og sendes til et akkreditert laboratorium for kontroll. Hvis du beholder din nåværende måler vil den raskt bli plukket ut til en slik kontroll - og da uansett bli byttet ut med en annen måler.

Alle skal bytte måler. Dersom du mener AMS-måleren medfører helsemessige plager, kan du søke fritak. Det er et krav om dokumentasjon fra lege eller psykolog som bekrefter at fritak er riktig tiltak for å redusere helseplager for deg. Alle søknader vil bli behandlet individuelt. Et eventuelt fritak vil kun gjelde for søkers egen boenhet.

Dokumentasjon kan sendes Kundeservice@lede.no eller per post til Lede, Postboks 80, 3901 Porsgrunn. Dokumentasjon blir slettet når søknaden er behandlet. Legeerklæring kan også fremvises til montør ved besøk for målerbytte eller uttak av kommmunikasjonsenhet. 

Ved innvilget fritak vil vi installere en måler uten kommunikasjonsenhet hos deg. Lede er hvert år pålagt å kontrollere et visst antall av alle måletyper vi har i drift ute hos kundene våre. Da tas et statistisk utvalg av målertypen ned og sendes til et akkreditert laboratorium for kontroll. Hvis du beholder din nåværende måler vil den raskt bli plukket ut til en slik kontroll - og da uansett bli byttet ut med en annen måler.