Må jeg betale noe for målerbyttet?

Målerbyttet dekkes inn via nettleien og du får derfor ingen faktura i forbindelse med målerbyttet. Det forventes at nettleien vil øke med ca 250 kroner per år for en vanlig privatkunde. På sikt vil de nye målerne føre til besparelser og effektivisering i nettselskapet, noe som igjen vil ha en dempende effekt på nettleien.

Målerbyttet dekkes inn via nettleien og du får derfor ingen faktura i forbindelse med målerbyttet. Det forventes at nettleien vil øke med ca 250 kroner per år for en vanlig privatkunde. På sikt vil de nye målerne føre til besparelser og effektivisering i nettselskapet, noe som igjen vil ha en dempende effekt på nettleien.