Prosjekt ByggFleks skal teste nytteverdien av å fordele strømforbruket i bygg med sentrale driftsanlegg / SD-anlegg med ny smart teknologi.

Formålet er å redusere og fordele effekttoppene i det enkelte bygg og samtidig etablere en mulighet for netteier til å koble ut laster hos den enkelte kunde når belastningen i sentral- og spredenettet er stor. Utkoblingen skjer etter en prioritert liste og premisser i henhold til avtale mellom netteier og kunde. Prosjektet skal utvikle både styringsenheten og forretningsmodellen for slik StrømFleks.

Næringsbygg kan ha store gevinster av å fordele strømforbruket bedre gjennom døgnet. Med stadig flere, grønne el-løsninger for drift av bygg, øker presset på strømnettet.

Lede ønsker å utvikle løsninger hvor vi kan bruke strømnettet smartere. Da slipper vi kanskje en massiv utbygging av strømnettet. Dette vil spare miljøet og kunne bidra til å holde strømregningen nede.

Testbygg

Vestfold og Telemark fylkeskommune og Horten kommune bidrar med flere testbygg, eks. skoler, idrettshaller og sykehjem. ByggFleks skal undersøke hvordan strømforbruket kan fordeles jevnere gjennom døgnet for hvert enkelt bygg, og hvordan dette påvirker belastningen i strømnettet.

Resultatene fra prosjekt ByggFleks vil legge grunnlaget for vårt videre arbeid med smarte og nyskapende løsninger.