Krav til materiell

Byggestrømskap skal være godkjent for formålet. 

I kabelskap skal det benyttes sikringslist av samme fabrikat som skapet, kortslutningssikringer 160A. 

Ny sikringslist kan kun monteres inn i isolerte kabelskap, innmontering i uisolerte kabelskap avtales med Lede. 

Byggestrømskap skal være godkjent for formålet. 

I kabelskap skal det benyttes sikringslist av samme fabrikat som skapet, kortslutningssikringer 160A. 

Ny sikringslist kan kun monteres inn i isolerte kabelskap, innmontering i uisolerte kabelskap avtales med Lede.