Prosedyre tilkobling til luftnett

Ved arbeid i stolper skal det være to personer tilstede. Begge skal ha gjennomgått nedfiringskurs og ha fallsikringsutstyr m/ sikkerhetsline tilgjengelig dersom det skal klatres i stolpen. Eventuelt kan det benyttes lift eller annet løfteutstyr som er godkjent for arbeid nær/ved spenning.

Avstandsklemmer skal benyttes dersom tilkoblingskabel skal klamres til stolpe. Alternativt kan kabelen henge fritt mellom skapet og opphengsfestet så fremt strekkavlastning benyttes.

Det må etableres egen jordelektrode v/ byggestrømskapet, f.eks. m/ jordspyd. 

Ved tilkobling til EX hengeledning skal det monteres en permanent tamp (EX 50 ca. 30cm) for tilkobling av byggestrømskap. For EX hengeledning skal tilkobling utføres med isolerte klemmer. Endesmukker skal benyttes på åpne ender. Etter frakobling fra EX hengeledning skal hullene i tamp tettes med vulkaniserende tape. 

Det må utøves forsiktighet ved klatring i mast med kabel. Ved risiko for skade av kabel bør lift eller annet løfteutstyr benyttes. 

 

 

Ved arbeid i stolper skal det være to personer tilstede. Begge skal ha gjennomgått nedfiringskurs og ha fallsikringsutstyr m/ sikkerhetsline tilgjengelig dersom det skal klatres i stolpen. Eventuelt kan det benyttes lift eller annet løfteutstyr som er godkjent for arbeid nær/ved spenning.

Avstandsklemmer skal benyttes dersom tilkoblingskabel skal klamres til stolpe. Alternativt kan kabelen henge fritt mellom skapet og opphengsfestet så fremt strekkavlastning benyttes.

Det må etableres egen jordelektrode v/ byggestrømskapet, f.eks. m/ jordspyd. 

Ved tilkobling til EX hengeledning skal det monteres en permanent tamp (EX 50 ca. 30cm) for tilkobling av byggestrømskap. For EX hengeledning skal tilkobling utføres med isolerte klemmer. Endesmukker skal benyttes på åpne ender. Etter frakobling fra EX hengeledning skal hullene i tamp tettes med vulkaniserende tape. 

Det må utøves forsiktighet ved klatring i mast med kabel. Ved risiko for skade av kabel bør lift eller annet løfteutstyr benyttes.