Registrere nytt byggestrømskap

Nye byggestrømskap må registreres med en forhåndsmelding. Måler sendes ut av nettselskapet. 

Entreprenør får ikke betale for å montere måler i byggestrømskap. Entreprenør er nettkunde av byggestrømskap. 

Opprett ny melding med:

  • Installasjonstype: Midlertidig installasjon
  • Jobbtype: Nytt byggestrømskap
  • Anleggets postnr.: Eget postnr. Utenfor vårt forsyningsområde - bruk postnr. 3915 

Meldingen blir arkivert av nettselskapets saksbehandler.

Måler og gravert skilt til byggestrømskapet blir sendt ut. Det er svært viktig at måler blir montert i riktig skap. 

El.entreprenør monterer og plomber måler. Gravert skilt festes utenpå byggestrømskapet. 

Alle registrerte byggestrømskap finnes under menyen Byggestrøm\Provisoriske skap.

Nye byggestrømskap må registreres med en forhåndsmelding. Måler sendes ut av nettselskapet. 

Entreprenør får ikke betale for å montere måler i byggestrømskap. Entreprenør er nettkunde av byggestrømskap. 

Opprett ny melding med:

  • Installasjonstype: Midlertidig installasjon
  • Jobbtype: Nytt byggestrømskap
  • Anleggets postnr.: Eget postnr. Utenfor vårt forsyningsområde - bruk postnr. 3915 

Meldingen blir arkivert av nettselskapets saksbehandler.

Måler og gravert skilt til byggestrømskapet blir sendt ut. Det er svært viktig at måler blir montert i riktig skap. 

El.entreprenør monterer og plomber måler. Gravert skilt festes utenpå byggestrømskapet. 

Alle registrerte byggestrømskap finnes under menyen Byggestrøm\Provisoriske skap.