Sikkerhetsregler og varsling

Installatøren har ansvar for å utpeke AFA for det enkelte arbeidet.

Før arbeidet starter skal det foretas en risikovurdering som skal omfatte:

  • Sikker jobbanalyse
  • Bruk av personlig verneutstyr (isolerhansker, langermet bekledning)
  • Bruk av godkjent og kontrollert isolerverktøy og avskjerming
  • Personellets kyndighet
  • Øvrige lover, forskrifter og instrukser som kan være aktuelle

Vær oppmerksom på at stolper som er merket med hvit ring har klatreforbud.

Kabelskap skal aldri forlates uten at det er lukket og låst eller at nødvendig tildekking rundt skapet er utført. Eldre type NEBB kabelskap har en spesiell lås som en må være oppmerksom på. Her kan du se hvordan dette skapet åpnes/låses.

Melding i Elsmart benyttes som varsling om fra- og tilkobling.

Installatøren har ansvar for å utpeke AFA for det enkelte arbeidet.

Før arbeidet starter skal det foretas en risikovurdering som skal omfatte:

  • Sikker jobbanalyse
  • Bruk av personlig verneutstyr (isolerhansker, langermet bekledning)
  • Bruk av godkjent og kontrollert isolerverktøy og avskjerming
  • Personellets kyndighet
  • Øvrige lover, forskrifter og instrukser som kan være aktuelle

Vær oppmerksom på at stolper som er merket med hvit ring har klatreforbud.

Kabelskap skal aldri forlates uten at det er lukket og låst eller at nødvendig tildekking rundt skapet er utført. Eldre type NEBB kabelskap har en spesiell lås som en må være oppmerksom på. Her kan du se hvordan dette skapet åpnes/låses.

Melding i Elsmart benyttes som varsling om fra- og tilkobling.