Koster det noe å utsette betalingen?

Når du utsetter betalingen må du betale rente på det beløpet som betales etter opprinnelig forfall. Rentesatsen følger satsene som er fastsatt av Finansdepartementet, og rentene legges til på neste faktura.

Når du utsetter betalingen må du betale rente på det beløpet som betales etter opprinnelig forfall. Rentesatsen følger satsene som er fastsatt av Finansdepartementet, og rentene legges til på neste faktura.