Når familien Jensen kommer hjem fra skole og jobb settes vaskemaskinen på samtidig som de lager middag.

Dette gjør at familien får høye forbrukstopper noen timer enkelte dager. Familien får da en økning på nettleien sammenlignet med tidligere. Familien kan spare penger ved å unngå å sette på alle apparater samtidig med middagslaging. I dette tilfellet klarer familien å redusere forbrukstoppen slik at de havner i det laveste kapasitetstrinnet. Dermed får familien lavere nettleie enn i dag.

For oktober måned ville familien fått en regning på kr 925 med gammel modell. Med ny nettleiemodell vil regningen bli på kr 1015. En økning på kr 90. 

Med enkle grep som å vente med å sette på vaskemaskinen til etter middag blir nettleie med ny modell kr 805. En reduksjon på kr 120.