Avtale om fleksibelt forbruk gir rabatt på effekttariffen. Rabatt gis ut fra utkoblingsklausul og i henhold til hvilken avtalemodell som er inngått. 

Kunder med anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V kan inngå avtale om fleksibelt forbruk.

Rabatt for fleksibelt forbruk:

Anlegg tilknyttet i lavspent distribusjonsnett med effekttariff NK.

For effekt målt 0-200kW
Effektpris fast og fleksibelt forbruk LDN, Tariff NK (kr/kW/mnd eks mva.) Rabatt i hht utkoblingsklausul.Ordinær prisRabatt i transmisjonsnett *Rabatt i lokalt distribusjonsnett. **
Momentant og varig utkobling. Kreves automatisk utkobling, styrt fra Lede. 
48,75
26,66
19,65
Momentant med tidsbegrenset varighet. Kreves automatisk utkobling, styrt fra Lede. 
48,75
6,66
5,53
1 times varsel før varig utkobling.
48,75
20,00
16,56
10 timers varsel før varig utkobling.
48,75
13,32
11,06

 

For effekttrinn 2, målt >200kW
Effektpris fast og fleksibelt forbruk LDN, Tariff NK (kr/kW/mnd eks mva.) Rabatt i hht utkoblingsklausul.Ordinær prisRabatt i transmisjonsnett *Rabatt i lokalt distribusjonsnett. **
Momentant og varig utkobling. Kreves automatisk utkobling, styrt fra Lede. 
42,75
26,66
13,95
Momentant med tidsbegrenset varighet. Kreves automatisk utkobling, styrt fra Lede. 
42,75
6,66
4,03
1 times varsel før varig utkobling.
42,75
20,00
12,06
10 timers varsel før varig utkobling.
42,75
13,32
8,06

Anlegg tilknyttet i høyspent distribusjonsnett med Tariff NNH: 

Tariff NNH
Effektpris fast og fleksibelt forbruk LDN, Tariff NNH (kr/kW/mnd eks mva.) Rabatt i hht utkoblingsklausul.Ordinær prisRabatt i transmisjonsnett *Rabatt i lokalt distribusjonsnett. **
Momentant og varig utkobling. Kreves automatisk utkobling, styrt fra Lede. 
35,70
 
26,66
7,26
Momentant med tidsbegrenset varighet. Kreves automatisk utkobling, styrt fra Lede. 
35,70
6,66
2,27
1 times varsel før varig utkobling.
35,70
20
6,78
 
10 timers varsel før varig utkobling.
35,70
13,32
4,53

Nettleiens effektdel avregnes etter registrerte maksimal effekt per måned målt per time. 

* Gjelder fra inngåelse av avtale om fleksibelt forbruk (Statnett). rabatten inngår uavhengig av om det foretas koblinger i transmisjonsnettet eller ikke. 

** Gjelder i 12 mnd etter kobling. Etter en aktivert utkobling vil rabatten gjelde fra aktuell måned + 11 måneder. 

Generelle vilkår

  • Kunden må selv bekoste og ivareta utstyr og stille personell for varsling og fysisk utkobling enten automatisk eller manuelt
  • Kunden er til enhver tid ansvarlig for at meldinger fra nettselskapet kan mottas og at anlegget kan kobles ut
  • Det er et absolutt krav at det ikke registreres forbruk på anlegget når utkobling er iverksatt
  • Det vil under spesielle omstendigheter kunne gis tillatelse til at utkoblingsavtalen fravikes. Dette gjelder for eksempel omfattende vedlikeholdsarbeider/ombygging av oljefyrte kjeler. Kunde er ansvarlig for å varsle nettselskapet minimum 14 dager før arbeid starter. Kunde skal kontrollere at bekreftelse på denne henvendelsen er gitt fra nettselskapet
  • Det er kundens ansvar å kontrollere at anlegget blir innkoblet igjen etter en utkobling. Hvis feil oppstår må nettselskapet varsles snarest mulig. Konsekvenser av slike feil, som medfører at kunden blir frakoblet i en lengre tidsperiode enn avtalen tilsier, vil ikke medføre erstatningsansvar for nettselskapet som følge av for lang utkoblingstid
  • Avtale om fleksibelt forbruk skal inngås skriftlig og vil gjelde fra den dato avtalen er signert av begge parter
  • Forespørsel om avtale om fleksibelt forbruk kan sendes til kundeservice@lede.no