Ny pris fra 1.7.2022 finner du her.

Kunder med anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V kan inngå avtale om fleksibelt forbruk.

Rabatt for fleksibelt forbruk
 (Gjelder anlegg tilknyttet i lavspent distribusjonsnett med tariff NK)
             
Effektledd - ordinær pris   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Aktiv effekt    60,94   48,75   kr/kW 
Fast rabatt i hht utkoblingsavtale   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Rabatt på aktiv effekt    18,29   14,63   kr/kW 
Rabatt ved utkobling iverksatt av Lede*   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Rabatt på aktiv effekt    39,61   31,69   kr/kW 
             
Rabatt for fleksibelt forbruk
 (Gjelder anlegg  tilknyttet i høyspent distribusjonsnett med tariff NNH)
             
Effektledd - ordinær pris   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Aktiv effekt    44,63   35,70   kr/kW 
Fast rabatt i hht utkoblingsavtale   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Rabatt på aktiv effekt    13,39   10,71   kr/kW 
Rabatt ved utkobling iverksatt av Lede*   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Rabatt på aktiv effekt    29,01   23,21   kr/kW 

*Kommer i tillegg til fast rabett

Nettleiens effektdel avregnes etter registrerte maksimal effekt per måned målt per time: 

  • Gjelder fra inngåelse av avtale om fleksibelt forbruk. Rabatten inngår uavhengig av om det foretas utkoblinger eller ikke. 
  • Gjelder i 12 mnd etter utkobling. Etter en aktivert utkobling vil rabatten gjelde fra aktuell måned + 11 måneder. 

Generelle vilkår

  • Kunden må selv bekoste og ivareta utstyr og stille personell for varsling og fysisk utkobling enten automatisk eller manuelt
  • Kunden er til enhver tid ansvarlig for at meldinger fra nettselskapet kan mottas og at anlegget kan kobles ut
  • Det er et absolutt krav at det ikke registreres forbruk på anlegget når utkobling er iverksatt
  • Det vil under spesielle omstendigheter kunne gis tillatelse til at utkoblingsavtalen fravikes. Dette gjelder for eksempel omfattende vedlikeholdsarbeider/ombygging av oljefyrte kjeler. Kunde er ansvarlig for å varsle nettselskapet minimum 14 dager før arbeid starter. Kunde skal kontrollere at bekreftelse på denne henvendelsen er gitt fra nettselskapet
  • Det er kundens ansvar å kontrollere at anlegget blir innkoblet igjen etter en utkobling. Hvis feil oppstår må nettselskapet varsles snarest mulig. Konsekvenser av slike feil, som medfører at kunden blir frakoblet i en lengre tidsperiode enn avtalen tilsier, vil ikke medføre erstatningsansvar for nettselskapet som følge av for lang utkoblingstid
  • Avtale om fleksibelt forbruk skal inngås skriftlig og vil gjelde fra den dato avtalen er signert av begge parter
  • Forespørsel om avtale om fleksibelt forbruk kan sendes til kundeservice@lede.no