Ingen skal flytte inn etter meg, hva gjør jeg?

Hvis du leier, må du sjekke om din huseier skal overta abonnementet eller om strømmen skal stenges. Kontakt vårt kundesenter i god tid før ønsket stenging. Noen målere må vi fysisk ut for å stenge og da trenger vi navn og telefonnummer til en kontaktperson med nøkkel. Oppgi dette når du bestiller stengng. 

Det er viktig at huseier er klar over faren for frostsprengning av for eksempel vannrør ved stenging av strøm, og dermed varme, i den kalde årstiden.

Hvis du leier, må du sjekke om din huseier skal overta abonnementet eller om strømmen skal stenges. Kontakt vårt kundesenter i god tid før ønsket stenging. Noen målere må vi fysisk ut for å stenge og da trenger vi navn og telefonnummer til en kontaktperson med nøkkel. Oppgi dette når du bestiller stengng. 

Det er viktig at huseier er klar over faren for frostsprengning av for eksempel vannrør ved stenging av strøm, og dermed varme, i den kalde årstiden.