Dersom du ønsker å legge om inntaket ditt fra luftstrekk til jordkabel, må du kontakte en installatør. De fleste installatørene i området har avtale med Lede og vil ordne det praktiske med oss.

Installatøren avtaler arbeidet med bruk av installasjonsmelding til Lede, utfører arbeidet og står ansvarlig for legging av kabel i henhold til avtalen. Pris avhenger av hvilken type arbeid som må utføres.

Huseier må på sin side betale for arbeidet installatør utfører med tilkobling til kundens anlegg. Kabelgrøft graves i samråd med installatør.

Les mer om hvordan du går frem under tilknytning til nett.

Les mer om anleggsbidrag og regningsarbeid her.