Strømkabler kan være livsfarlige. Den som skal grave har ansvaret for å sørge for kabelpåvisning og merking av kabeltrase.

Kabelpåvisning er pålagt for å unngå uhell og skade. Kontakt Geomatikk for gratis kabelpåvisning av strømkabler.

Geomatikk kan treffes på:

Skade på netteiers kabler kan medføre erstatningsansvar for tap grunnet avbrudd i strømleveranse og reparasjons- og materialkostnader.

Les mer om erstatningsansvar her

Ved skade på strømkabel eller ulykke med skal Lede kontaktes omgående på feilmeldingstelefon 35 51 89 91.