Gjennom å ta i bruk smart teknologi og styringssystemer er det mulig å fordele døgnets strømforbruk uten at dette går på bekostning av komforten. Rett og slett bruke strømmen litt smartere. Litt mer fleksibelt. 

Prosjektet er ett av åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer som har fått støtte fra Enova. Lede er prosjekteier, og prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med SINTEF Energi, Horten Kommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Format Eiendom og Aidon.

StrømFleks skal teste ut systemer for effektstyring av strøm – og hvor mye nettet kan effektiviseres med mer fleksibelt strømbruk. Både boliger, næringsbygg og ladestasjoner for El-bil skal være med i testen. Prosjektet involverer fire forskjellige delprosjekter basert på forskjellige typer kunder.

Totalt er det planlagt fire aktiviteter (BoligFleks-NettFleks) for test av nett- og kundenytte. De tre første aktivitetene omhandler ulike kundetyper (bolig, næringsbygg og parkeringsanlegg/elbil) og siste aktivitet fokuserer på koordinert styring av ulike fleksible ressurser hos de ulike kundetypene – til nytte for kraftnettet innenfor et begrenset nettområde/nabolag.

Demoprosjektet er planlagt med en varighet på litt over 3,5 år, med start i 2019 frem til 2022. Fokus vil være på å installere styringsteknologi hos husholdningskunder før effekttariffer (i følge forskrifter) skal innføres til alle i 2021.