Gjennom å ta i bruk smart teknologi og styringssystemer er det mulig å fordele døgnets strømforbruk uten at dette går på bekostning av komforten. Rett og slett bruke strømmen litt smartere. Litt mer fleksibelt. 

Prosjektet er ett av åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer som har fått støtte fra Enova. Lede er prosjekteier, og prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med SINTEF Energi, Horten Kommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Format Eiendom og Aidon.

StrømFleks skal teste ut systemer for effektstyring av strøm – og hvor mye nettet kan effektiviseres med mer fleksibelt strømbruk. Både boliger, næringsbygg og ladestasjoner for El-bil skal være med i testen. Prosjektet involverer fire forskjellige delprosjekter basert på forskjellige typer kunder.

Totalt er det planlagt fire aktiviteter (BoligFleks-NettFleks) for test av nett- og kundenytte. De tre første aktivitetene omhandler ulike kundetyper (bolig, næringsbygg og parkeringsanlegg/elbil) og siste aktivitet fokuserer på koordinert styring av ulike fleksible ressurser hos de ulike kundetypene – til nytte for kraftnettet innenfor et begrenset nettområde/nabolag.

Demoprosjektet er planlagt med en varighet på litt over 3,5 år, med start i 2019 frem til 2022. Fokus vil være på å installere styringsteknologi hos husholdningskunder før effekttariffer (i følge forskrifter) skal innføres til alle i 2021. 

Smarthusløsningen som dere har fått som deltakere i prosjektet gir dere muligheten til å styre strømbruken direkte i futurehome app’en, som avtalt oppsett av installatøren eller som behov fra nettselskapet.  

I appen kan du enkelt følge med på eget strømforbruk i sanntid, samt per tilkoblede enhet.

Videoen under forklarer kort hvordan du kan bruke appen for å styre og følge med på ditt forbruk.  

Sett inn video

Som en del av StrømFleks er det installert funksjonen «Flex Energi» på din Futurehome smarhub. Du finner denne under Playground i Futurehome appen. 
Installatøren har satt den opp, og valgt de enhetene som er installert i din bolig. Sammen med installatøren har du gitt samtykke til å starte Flex funksjonen som gir Lede anledning til å utnytte fleksibilitet i din bolig. 
Tilgjengelig fleksibilitet i din bolig er nøkkelfaktoren i Strømfleks prosjektet. Derfor trenger vi at du sørger for at den er tilgjengelig i Flex Energi gjennom hele prosjektperioden. 

Sett inn video