Det er viktig å ta jordfeil på alvor. Jordfeil kan føre til brann og personskade. Får du "støt" som er kraftig og går fra hånd til hånd, eller hånd til fot bør du oppsøke lege.

Jordfeil utenfor eget anlegg

Dersom en elektriker konstaterer at jordfeil er utenfor ditt anlegg skal Lede kontaktes.
Lede vil sende ut fagpersonell for å lokalisere jordfeilen.

Eier er ansvarlig for tilstanden på det elektriske anlegget

Det er eieren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at eget anlegg og utstyr er i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldende forskrifter (FEL/NEK400). Forenklet kan man si at det er huseieren som er ansvarlig for det elektriske anlegget i eget hus.