Kari har ikke elbil og bruker strøm når hun trenger uten å tenke så mye over det.

Hun har lave forbrukstopper og får dermed lavere nettleie sammenlignet med i dag uten å gjøre noen endringer i sitt forbruk

For oktober måned ville Kari fått en regning på kr 500 med gammel modell. Med ny nettleiemodell vil regningen bli på kr 450. En reduksjon på kr 50. Kari trenger ikke å gjøre noe og får allikevel en lavere nettleie enn i dag.