Kari har ikke elbil og bruker strøm når hun trenger uten å tenke så mye over det.

Hun har lave forbrukstopper og får dermed lavere nettleie sammenlignet med i dag uten å gjøre noen endringer i sitt forbruk

For oktober måned ville Kari fått en regning på kr 500,- med gammel modell. Med ny nettleiemodell vil regningen bli på kr 450,-. En reduksjon på kr 50,-. Kari trenger ikke å gjøre noe og får allikevel en lavere nettleie enn i dag.