Kontaktinformasjon
Feilmelding (Døgnåpent)35 51 89 91
Kundeservice (9-15)35 51 89 90
Det Lokale Eltilsyn (8-15)33 41 34 00
Sentralbord (8-15)35 51 89 90