Kontaktinformasjon
Feilmelding (Døgnåpent)35 51 89 91
Kundeservice (9-11 og 12-14) og Sentralbord (8-15)35 51 89 90
Det Lokale Eltilsyn (8-15)33 41 34 00

For raskest mulig svar er det fint om du benytter ett av våre skjemaer når du henvender deg til oss. Husk å legge ved bilder der det er aktuelt, da er det lettere for oss å vurdere situasjonen og kan dermed gi deg raskere svar.  

E-postadresse til kundeservice er kundeservice@lede.no 

For andre henvendelser til nettselskapet benytt gjerne firmapost@lede.no 

Vår postadresse er Lede, Postboks 80, 3901 Porsgrunn

Vår besøksadresse er: 

  • Adresse: Floodeløkka 1, 3915 Porsgrunn.