Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen overfor nettselskapene.

Ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt en andel av strømkostnaden når strømprisen overstiger 70 øre per kWt eks mva. Det er viktig å merke seg at det er den gjennomsnittlige områdeprisen i området du bor i som legges til grunn, og ikke hvilken strømpris/avtale den enkelte kunde har. Beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Kompensasjon for strøm brukt i desember trekkes fra på nettleiefakturaen som sendes ut i januar. Hvis kompensasjonsbeløpet overstiger fakturert nettleie vil tilgodebeløpet trekkes fra på strømregningen (hvis du har felles faktura på nettleie og strøm) eller bli utbetalt til din konto. Vi vil kontakte deg dersom vi ikke allerede har ditt kontonummer i vårt system. Varsel blir sendt per sms eller e-post fra fredag ettermiddag 21.1.22. For å sjekke eller endre kontonummer kan du logge inn på Min side ved å benytte Bank-ID eller sms pålogging. 

Ordningen gjelder fra og med desember 2021 og til og med mars 2022. For desember er støttesatsen 55 % av den delen av strømprisen som overstiger 70 øre/kWh. Regjeringen har varslet økning av støttesatsen til 80 % for månedene januar til mars. Støtte for desember trekkes fra på nettleiefakturaen som sendes ut i januar. Støttesatsen vil du finne her. 

Støtten vil gjelde alle private husholdninger (ikke hytte), samt sameier, borettslag (også fellesmålte) og gårdsbruk. Du kan selv sjekke om din bolig er registrert som bolig i kartverket. 

Kilde: NVE.no