Samfunnet er sårbart for strømutfall i en tid hvor sykehus, helseinstitusjoner og andre samfunnsinstitusjoner går på høygir, og svært mange enkeltpersoner utfører sine jobber fra hjemmekontor.  

La motorsaga ligge

Lede oppfordrer alle som ønsker å rydde på egen tomt i denne spesielle tiden, om å utsette felling av trær i nærheten av strømlinjer. Trefelling ved strømlinjer er farlig, og kan få store konsekvenser for mange.  

Ledes viktigste fokus i denne vanskelige situasjonen er å opprettholde en sikker og stabil strømforsyning for å ivareta alle samfunnskritiske funksjoner.