På grunn av høye strømpriser er det nå mange som lurer på hvilket prisområde man befinner seg i. Prisområdene har kun med selve strømprisen å gjøre og påvirker ikke nettleien. Lede sine kunder er i prisområde for Sørvest-Norge (NO2):

Kart over prisområder i Norge

På Statnett sine sider kan du lese mer om hvorfor vi har prisområder i Norge.