App Elsmart Arbeidsordre

Ved montasje skal appen Elsmart Arbeidsordre (PDF, 1MB) benyttes.

Ved problemer med avrapportering  i appen, fyll ut arbeidsordren i Elsmart og kontakt oss på tlf. 35 90 28 10 eller meldinger@lede.no. Bilder tatt i appen blir lagret i kamerarullen.

Under innstillinger kan det settes at bilder skal synkroniseres i eget trinn. Dette er relevant ved dårlig mobildekning. Når arbeidsordre er synkronisert riktig så vil den ikke vises i appen lengre. 

Dersom det er huket av pakke for stikkledning så kan appen benyttes for å ta bilder av grøft. Disse bildene kan synkroniseres inn til meldingen. På et senere tidspunkt kan en annen montør utføre målerordren og ta bilde av kabelskap. 

Ved montasje skal appen Elsmart Arbeidsordre (PDF, 1MB) benyttes.

Ved problemer med avrapportering  i appen, fyll ut arbeidsordren i Elsmart og kontakt oss på tlf. 35 90 28 10 eller meldinger@lede.no. Bilder tatt i appen blir lagret i kamerarullen.

Under innstillinger kan det settes at bilder skal synkroniseres i eget trinn. Dette er relevant ved dårlig mobildekning. Når arbeidsordre er synkronisert riktig så vil den ikke vises i appen lengre. 

Dersom det er huket av pakke for stikkledning så kan appen benyttes for å ta bilder av grøft. Disse bildene kan synkroniseres inn til meldingen. På et senere tidspunkt kan en annen montør utføre målerordren og ta bilde av kabelskap.