Krav til dokumentasjon

Ved målerbytte skal det tas bilde av måler før demontering (JPG, 315KB) som tydelig viser målernummer og målerstand.

Bilder av ny måler og antenne:

Bildene skal tas/lastes opp i appen. Det kan legges ved flere bilder på samme sted ved behov. 

Samsvarserklæring med sluttkontroll til Lede for montering av måler skal legges ved melding i Elsmart. 

Samsvarserklæring til anleggseier fylles ut og festes med plombe til klemmedeksel måler. 

Ved målerbytte skal det tas bilde av måler før demontering (JPG, 315KB) som tydelig viser målernummer og målerstand.

Bilder av ny måler og antenne:

Bildene skal tas/lastes opp i appen. Det kan legges ved flere bilder på samme sted ved behov. 

Samsvarserklæring med sluttkontroll til Lede for montering av måler skal legges ved melding i Elsmart. 

Samsvarserklæring til anleggseier fylles ut og festes med plombe til klemmedeksel måler.