Krav til materiell

Alt materiell skal være godkjent for formålet og være i tråd med Ledes standard. 

Måler skal leveres av Lede.

Måler skal transporteres til anleggssted i original emballasje. 

Alt materiell skal være godkjent for formålet og være i tråd med Ledes standard. 

Måler skal leveres av Lede.

Måler skal transporteres til anleggssted i original emballasje.