Krav til utførelse

Montering av direktekoblede målere utføres etter 

Krav til målerfelt på direktemåler er H x B x D: 400 x 250 x 1600 mm. Dette gjelder alle nye og ombygde anlegg. 

Merking av målesløyfe ved måler: Inngående ledning merkes med nett og utgående ledning med anlegg.

Endehylser skal være av lang type (18mm) og presses. Tiltrekkes med moment (3 - 3.5 Nm). Ledninger må beveges på etter første tiltrekking, tiltrekk på nytt. 

Innstikkantenne skal monteres i topp eller bunn innvendig. Troblerone-antenne monteres utvendig på skap eller vegg. 

Ved flermannsboliger skal det bare monteres én antenne tilknyttet en av målerne. Målerne kommuniserer med hverandre. Avstand mindre enn 20m er uproblematisk.

Det skal ikke monteres antenne inne i skap/tavle.

Dersom det er mottatt feil type antenne skal måleren likevel monteres uten antenne. Bemerk dette på arbeidsordren eller ferdigmeldingen. Dersom det er for dårlig signal i måleren så vil nettselskapet sette opp antenne.

Antenner som er til overs, samles opp og leveres sammen med nedtatte målere ved anledning.

Pil nede til høyre i display skal peke til høyre (må ha litt last).

Montering av direktekoblede målere utføres etter 

Krav til målerfelt på direktemåler er H x B x D: 400 x 250 x 1600 mm. Dette gjelder alle nye og ombygde anlegg. 

Merking av målesløyfe ved måler: Inngående ledning merkes med nett og utgående ledning med anlegg.

Endehylser skal være av lang type (18mm) og presses. Tiltrekkes med moment (3 - 3.5 Nm). Ledninger må beveges på etter første tiltrekking, tiltrekk på nytt. 

Innstikkantenne skal monteres i topp eller bunn innvendig. Troblerone-antenne monteres utvendig på skap eller vegg. 

Ved flermannsboliger skal det bare monteres én antenne tilknyttet en av målerne. Målerne kommuniserer med hverandre. Avstand mindre enn 20m er uproblematisk.

Det skal ikke monteres antenne inne i skap/tavle.

Dersom det er mottatt feil type antenne skal måleren likevel monteres uten antenne. Bemerk dette på arbeidsordren eller ferdigmeldingen. Dersom det er for dårlig signal i måleren så vil nettselskapet sette opp antenne.

Antenner som er til overs, samles opp og leveres sammen med nedtatte målere ved anledning.

Pil nede til høyre i display skal peke til høyre (må ha litt last).