Retur målere

Målere leveres på en av lokasjonene til Lede, eller avtalt sted, eller oppbevares hos installatør og hentes av Lede. Send melding til meldinger@lede.no  hvis Lede skal hente måler hos installatør.

Medsendt etikett fylles ut og klistres på nedtatt måler.

Kvitteringsskjema (PDF, 19KB) skal fylles ut. Installatøren beholder originalen og leverer kopi til Lede

Målerne som tas ned og leveres inn skal være uten målerbrett og målersløyfer, og skruer skal være tilskrudd. 

Målertrafoer og omkobler skal også leveres inn til Lede. 

Målere leveres på en av lokasjonene til Lede, eller avtalt sted, eller oppbevares hos installatør og hentes av Lede. Send melding til meldinger@lede.no  hvis Lede skal hente måler hos installatør.

Medsendt etikett fylles ut og klistres på nedtatt måler.

Kvitteringsskjema (PDF, 19KB) skal fylles ut. Installatøren beholder originalen og leverer kopi til Lede

Målerne som tas ned og leveres inn skal være uten målerbrett og målersløyfer, og skruer skal være tilskrudd. 

Målertrafoer og omkobler skal også leveres inn til Lede.