Hva gjør jeg dersom det kun er strøm i deler av huset og det blinker/gløder i lysene?

Kontroller at inntakssikringer og hovedsikringer er intakte. Dersom de er intakte, kontakt oss på 35 51 89 91.

Kontroller at inntakssikringer og hovedsikringer er intakte. Dersom de er intakte, kontakt oss på 35 51 89 91.