Hvem bestemmer prisen på nettleien?

Det er myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fastsetter hvor store inntekter nettselskapene kan ha. Nettselskapene har monopol i sine områder og NVE gjennomgår derfor årlig deres regnskap for å sikre at de ikke utnytter sin monopolstilling. Nettselskapene fastsetter prisen de enkelte kundene skal betale, men de totale inntektene skal ikke være over grensen NVE har fastsatt for selskapet.

Det er myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fastsetter hvor store inntekter nettselskapene kan ha. Nettselskapene har monopol i sine områder og NVE gjennomgår derfor årlig deres regnskap for å sikre at de ikke utnytter sin monopolstilling. Nettselskapene fastsetter prisen de enkelte kundene skal betale, men de totale inntektene skal ikke være over grensen NVE har fastsatt for selskapet.