Hvorfor består nettleien av et fast og et variabelt beløp?

Myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krever at nettleien skal bestå av både et fastbeløp og et energiledd. Kostnadene til nettselskapet har i liten grad sammenheng med forbruket, men i større grad sammenheng med antall kunder. Fastbeløpet gjenspeiler disse kostnadene. Størrelsen på fastbeløpet varierer noe mellom nettselskapene. Det er også vanlig med forskjellig fastbeløp for de ulike kundegruppene. Både forbruksavgiften og avgiften til energifondet tas inn gjennom energileddet. Du betaler også en pris per kWh du bruker. En som bruker mye strøm belaster strømnettet mer og betaler derfor en større del av kostnadene. Bruker du lite, betaler du mindre. Prisen per kWh er litt rimeligere på sommeren enn på vinteren.

Myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krever at nettleien skal bestå av både et fastbeløp og et energiledd. Kostnadene til nettselskapet har i liten grad sammenheng med forbruket, men i større grad sammenheng med antall kunder. Fastbeløpet gjenspeiler disse kostnadene. Størrelsen på fastbeløpet varierer noe mellom nettselskapene. Det er også vanlig med forskjellig fastbeløp for de ulike kundegruppene. Både forbruksavgiften og avgiften til energifondet tas inn gjennom energileddet. Du betaler også en pris per kWh du bruker. En som bruker mye strøm belaster strømnettet mer og betaler derfor en større del av kostnadene. Bruker du lite, betaler du mindre. Prisen per kWh er litt rimeligere på sommeren enn på vinteren.