Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle nettselskap med over 100 000 nettkunder skal utarbeide et program for overvåking av nettselskapets nøytralitet. Lede har ca 200 000 og er dermed underlagt denne regelen. I bunn og grunn betyr dette at vi som nettselskap skal forholde oss nøytrale i alle sammenhenger hvor det er snakk om tjenester eller produkter som er i det frie markedet.

Her finner du vårt nøytralitetsprogram. (PDF, 91KB)

Her finner du vår årlige rapport. (PDF, 159KB)