– Dette rammer først og fremst strømkundene, sier administrerende direktør i Lede AS, Øivind Askvik.

Den nye modellen for nettleie ville kun ha påvirket fordelingen av de inntektene nettselskapet kan hente inn fra sine kunder. Den nye modellen har en bedre fordelingsprofil enn den gamle. Den gir også insentiver til en mer effektiv bruk av nettet, som over tid ville gitt våre kunder lavere nettleie. Det er myndighetene ved NVE-RME som fastsetter inntektsrammen til nettselskapene.

– Men vi hører hva Stortinget sier, og føler ikke at vi har annet valg enn å utsette, sier han.

Mange ville fått lavere nettleie

Lede har utviklet en kalkulator der kunden selv kan sammenligne den nye modellen mot den gamle på bakgrunn av sitt eget forbruk.

Av de 2130 kundene som hadde brukt modellen innen mandag formiddag, ville 59 prosent fått en lavere nettleie i 2022 enn i 2021 gitt samme forbruk.

– Det er viktig da å ha i mente at reduksjonen i avgiftene som får virkning i vinter er regnet med. Men det viser likevel at det tilløpet til krisemaksimering vi har sett de siste dagene er helt uten grunnlag i virkeligheten, sier Askvik.

For de 41 prosent som ligger an til høyere nettleie, finner vi stort sett kunder som har høyt forbruk av effekt (kapasitet).

Skal ikke gå ut over kundene

Det byr på tekniske utfordringer for nettselskapene at denne endringen kommer så tett opp mot iverksetting. Nettselskapene skal samtidig bistå regjerningen i å gjennomføre kompensasjonsordningen for de høye strømprisene som også ble kunngjort fredag. Lede vil videreføre prisene fra 2021 fra 1.1.2022 og vil i løpet av første halvår se på eventuelle prisjusteringer.

– Det er de samme folkene som skal løse begge disse utfordringene, men den utfordringen får vi bare ta. Jeg synes det er synd at kunnskapen rundt regulering av nettselskapene og deres inntekter ikke er mer kjent enn det vi nå erfarer, avslutter Askvik. 

Om Lede AS:

Lede er et av Norges største nettselskap. Selskapet distribuerer strøm til over 200 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Viken.
Selskapet eier og drifter regionalnettet i Vestfold og Telemark.

Lede leverer i overkant av 7 TWh årlig; av dette er ca. 30 prosent til store industrikunder, hovedsakelig i Grenland.

Lede drifter 17 600 kilometer strømnett, og forvalter en sysselsatt kapital tilsvarende 5 127 millioner kroner.

Lede er et 100 prosent eiet datterselskap av Skagerak Energi.