For å opprettholde en trygg og sikker strømforsyning må vi kontinuerlig befare og rydde langs strømledningene for trær og annen vegetasjon. Årets linjerydding er planlagt å starte cirka den 20. mars og vil pågå i følgende områder:

Vestfold: Eidsfoss og Hof i Holmestrand kommune, Stavern, Hvarnes og Vidaråsen i kommunene Larvik og Sandefjord.

Telemark: Luksefjell i Skien kommune og Tuddal i Hjartdal kommune. 

Ryddearbeidet vil bli utført i traseene for lavspentledninger og 11- og 22-kV-høyspentledninger. Grunneiere med 11- og 22-kV-høyspentledninger på sin eiendom vil bli kontaktet per brev.

Les mer om linjerydding her.