Har jeg ikke allerede betalt for kapasiteten jeg trenger i nettet via anleggsbidraget?