Hvor mange har en reell mulighet til å påvirke nettleien sin?