Hvor store nettinvesteringer er det realistisk å spare på "smartere strømforbruk"?