Hvordan vet jeg hvilket kapasitetstrinn jeg havner i?