Dersom elektrisk utstyr er ødelagt på grunn av strømbrudd, må du kontakte ditt forsikringsselskap. Har du hatt strømbrudd over 12 timer, har du krav på kompensasjon på nettleien. Dette ordner vi og du får automatisk utbetalt kompensasjon på en av de første nettleiefakturaene etter avbruddet. Men ødelagt utstyr må altså meldes til ditt forsikringsselskap.