Dersom driften er avhengig av strøm for å ivareta dyrenes behov på en forsvarlig måte har landbruket krav til eget aggregat eller at det er mulig å skaffe aggregat innen rimelig tid. Nettselskapet er ikke ansvarlig for å stille med aggregat.

Du kan lese mer om eget ansvar ved dyrehold på lovdata.no

Der finner du "Forskrift om hold av storfe", "Forskrift om velferd for småfe",  "Forskrift om velferd for hest", "Forskrift om hold av svin" og "Forskrift om hold av høns og kalkun"