Må jeg betale høy pris hele året hvis jeg har en time i januar med høyt strømforbruk?