Lede er nettselskapet som frakter strømmen frem til over 213 000 nettkunder i Vestfold, Telemark og Svelvik i Buskerud. I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede for vedlikehold og utvikling av strømnettet i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Nettselskapet sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger. Lede er en del av Skagerak-konsernet som eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets og Ledes hovedkontor ligger i Porsgrunn.

En aktiv partner i det grønne skiftet – kom og jobb med oss!


Lede er et av Norges største nettselskap og har over 213 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Buskerud. Vi ønsker å være en aktiv partner i det grønne skiftet, og jobber hver dag for å bidra til økt elektrifisering av samfunnet gjennom å utvikle fremtidens nett. Vi har mange spennende oppgaver innen prosjektoppfølging av drift, re- og ny-investeringer i nettet, det kan for eksempel være luftledninger, transformatorstasjoner, nettstasjoner og kabelanlegg. Disse oppgavene utføres i et kompetent miljø i vår seksjon for Prosjekter og montasje i avdelingen vi kaller Byggherre- og mottakskontroll. Her har vi fokus på fag, god forståelse for HMS og sunn forretningsdrift.

Med vårt ansvar følger at vi må være gode, og vi leter hele tiden etter de beste hodene:

Vil du være Byggeleder i ett av Norges ledende nettselskap?

 

Vi trenger deg som vil være med å sette retning og bidra til å styrke forsyningssikkerheten i et strømnett i stadig endring. Vi er stolte av og glade for å kunne bidra til viktig infrastruktur for samfunnet, og håper du motiveres av det samme!
I Lede vil du bli del av et godt og kompetent arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere med lang og bred erfaring. Du vil kunne få koordinere alle bygningsmessige arbeider når vi etablerer viktige nettanlegg, og aktivt bistå i arbeidet med å koordinere entreprenører og leverandører, og sørge for nødvendig kommunikasjon og samarbeid mellom alle involverte i prosjektene.

Vårt mål er å skape en felles plattform i alle prosjekter for byggeledelse, og utvikle god, intern kompetanse på området. Du vil derfor også få ansvaret for opplæring av fremtidige byggeledere internt og eksternt, og være en pådriver for fagområdet. Gjennom god forvaltning av faget og fasilitering av effektiv opplæring vil vi satse på å utvikle byggeledelse som mulig karrierevei for de av våre engasjerte medarbeidere som ønsker å utvide sin kompetanse videre.

Som Byggeleder Nettanlegg vil du, blant annet, få:

  • Være Ledes ansvarlige for å følge opp anlegget som skal bygges, og sikre at filosofien for helse, sikkerhet og miljø med tilhørende krav blir fulgt
  • Være prosjektleders stedlige representant og planlegge gjennomføringen av byggelederoppgaven både ut fra tekniske og ressursmessige synspunkt
  • Bistå prosjektleder med oppfølging av kontrakter med entreprenører og leverandører, og behandle endringer
  • Ha oversikt over fremdriftsplan, påse at risikoreduserende tiltak innarbeides i planene
  • Følge opp og bidra til oppfølging av avtaler som er inngått med lokale myndigheter og ivareta forhodet til berørte naboer og grunneiere

Skal du trives i denne jobben må du like å jobbe strukturert med øye for de gode løsningene og blikket på resultatet. Du må være kvalitetsbevisst med gjennomføringsevne, og du er god på kommunikasjon og samarbeid.
Du har en relevant utdanning på minimum høyskolenivå med kompetanse og erfaring innen et eller flere av følgende fag: elektro, elektromekanisk, bygg og anlegg. Har du BIM-kompetanse vil det være en stor fordel.
Du er vant til å håndtere fag- og myndighetskrav, komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og – prosesser.

I Lede tror vi på å bygge team som gjenspeiler samfunnet vi jobber for, og ønsker oss et bredt spekter av bakgrunner og erfaringer gjennom mangfold og likestilling. Vi oppmuntrer derfor spesielt kvinner til å søke stillingen.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode velferds- og fleksibilitetsordninger. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb, og holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn og Tønsberg.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt Avdelingsleder John-Walter Hamrell Nilsen, telefon 971 85 801

Søknadsfrist er 17. mars 2024.

l Lede jobber vi hver dag for innovasjon og bærekraftige løsninger. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer, er vi en lærende organisasjon med strukturerte arbeidsprosesser. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt hvor vi viser hverandre tillit. Å jobbe i Lede er trygt, og det gjør at vi kan tørre å ta noen sjanser, være innovative, teste ut og lære underveis, men aldri på bekostning av sikkerhet og kvalitet. Hos oss deler vi læringspunkter med hverandre, og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.
Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.

Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.