Lede er nettselskapet som frakter strømmen frem til over 213 000 nettkunder i Vestfold, Telemark og Svelvik i Buskerud. I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede for vedlikehold og utvikling av strømnettet i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Nettselskapet sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger. Lede er en del av Skagerak-konsernet som eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets og Ledes hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Bli med å skape Norges ledende nettselskap!

 

Lede er et av Norges største nettselskap og har over 213 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Buskerud. Vi ønsker å være en aktiv partner i det grønne skiftet, og jobber hver dag for å bidra til økt elektrifisering av samfunnet gjennom å utvikle fremtidens nett. Ved bruk av ny teknologi og innovasjon skal vi utnytte eksisterende nett smartere, redusere nett-tapet og bygge ut ny kapasitet. Vi har som ambisjon å bli Norges ledende nettselskap. Vi søker nå:

Kommunikasjonsansvarlig

 

I Lede får vi jobbe med utviklingen av et bærekraftig strømnett som gjør elektrifisering og det grønne skiftet mulig. Vi jobber for framtida og vi jobber for at over 200 000 innbyggere, industri og næringsliv i vår region skal ha robust strømforsyning, smarte løsninger og god
kundeservice. Vi er ikke fornøyde før kundene våre er det!

Vi styrker nå vårt arbeid med å kommunisere hvem vi er, og hva vi gjør – for å skape tettere bånd til våre kunder. Mye av det vi jobber med er nok ukjent for mange, og vi har tro på at mer og bedre informasjon og kommunikasjon fra Lede vil kunne øke interessen og bevisstheten om samfunnsoppdraget vårt, og hvordan vi må jobbe for å oppfylle det.

Vi ønsker en tydelig kommunikasjon av hvor viktig stabil strømforsyning er for samfunnet vårt for å sikre vekst og trygghet. Vi ønsker å fortelle åpent om både utfordringer og prestasjoner, og være ærlig om hva som kan forbedres og hvordan vi jobber med det.
Vi tror at god kommunikasjon bidrar til forståelse. Lede trenger et tettere samarbeid med våre kunder - det er nødvendig for å opprettholde og forbedre strømforsyningens pålitelighet og bærekraft.

Som Kommunikasjonsansvarlig hos oss vil du, blant annet, få:

  • Bidra til å styrke pro-aktiv kommunikasjon med Lede sine kunder og samarbeidspartnere
  • Bidra til å styrke og effektivisere flyt i vår internkommunikasjon
  • Være redaktør for, og bidra til interne kommunikasjonskanaler som «Informasjon fra Ledelsen», allmøter, podcaster, osv.
  • Produsere presentasjoner og delta på arrangementer
  • Leve Ledes ambisjon om å være en lærende organisasjon og bidra til videreutvikling av bevissthets- og forbedringskultur

Skal du trives i denne jobben må du like å jobbe tett sammen med andre mennesker på tvers av fag, organisatoriske skillelinjer og hierarkinivåer. Du har god organisasjonsforståelse med evne til å se hva som kan forbedres og forenkles. Du setter deg raskt inn i kompliserte problemstillinger, prosesser og løsninger med blikk for å kunne forenkle budskapet slik at alle kan forstå.
Selvsagt har du svært god evne til kommunikasjon og nettverksbygging.

Du er nysgjerrig og er like opptatt av å forstå som å bli forstått. Du har et utpreget godt humør, og evner å møte ulike oppfatninger med tålmodighet og ro.

Vi trenger at du har relevant utdanning fra høyskole eller universitet, gjerne innen kommunikasjon, journalistikk, administrasjon eller lignende og minimum 5 års erfaring fra aktivt / operativt kommunikasjonsarbeid.

Stillingen inngår som en del av ledergruppen i Lede.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, velferds- og fleksibilitetsordninger, og en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb. Vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn, og har også lokasjon i Vestfold.

Å jobbe i Lede er spennende. Vi er opptatt av at vi tør å prøve nye ting og lære underveis. Vi er også del av et selskap der det finnes noen etablerte sannheter som vi iblant må utfordre. Vi får være med på å utforme fremtidens strømnett, og vi er store nok til at vi kan ha skikkelige ambisjoner, men ikke større enn at hver enkelt som jobber hos oss kan utgjøre en forskjell.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt HR avdelingen ved Seniorrådgiver HR Marthe Berg, tlf. 906 03 065

Søknadsfrist er 19. april 2024

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.