Lede er nettselskapet som sørger for å frakte strømmen frem til over 200 000 nettkunder i Vestfold, Telemark og Svelvik. I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede også for å vedlikeholde og utvikle strømnettet i takt med den økende elektrifiseringen av samfunnet. Lede sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger. Lede er en del av Skagerak-konsernet som eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets og Ledes hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Bli med å styrke et strømnett i stadig ending!

 

Lede er et av Norges største nettselskap og har over 200 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Viken. Vi ønsker å være en aktiv partner i det grønne skiftet, og jobber hver dag for å bidra til økt elektrifisering av samfunnet gjennom å utvikle fremtidens nett.

Seksjon Prosjekt og Montasje utfører arbeid innen nybygg, prosjektering og montasje. I avdeling Prosjektering har vi masse spennende oppgaver som utføres i et kompetent miljø hvor vi har fokus på fag, god forståelse for HMS og sunn forretningsdrift.


Vil du være Prosjektingeniør i ett av Norges ledende nettselskap?

 

Å jobbe i Lede er trygt, og det gjør at vi kan tørre å ta noen sjanser, være innovative, teste ut og lære underveis, men aldri på bekostning av sikkerhet og kvalitet.

Som Prosjektingeniør vil du blant annet få:

  • Prosjektere investeringsprosjekter og -oppdrag i nettet vårt
  • Være prosjektleder og ha ansvar for planlegging og gjennomføring av forenklede prosjekter
  • Være byggeleder eller teknisk rådgiver i større prosjekter innenfor ditt fagområde
  • Ivareta teknisk dokumentasjon for oppdrag og prosjekter, sørge for at vedtatte standarder følges og påse at montasjearbeider blir utført etter gjeldende forskrifter og rapportere eventuelle uønskede hendelser
  • Være pådriver i det daglige for at HMS kravene i Lede blir etterlevd

Skal du trives i denne jobben må du like å jobbe strukturert med øye for de gode løsningene og blikket på resultatet. Du må være nysgjerrig på hva de andre i organisasjonen jobber med, og du er god på samarbeid. Du er helhetstenkende med gode kommunikasjonsferdigheter.
Vi tror du har en tekniker- eller bachelorutdanning i elkraft, og du har god brukerkompetanse på IT-verktøy. Har du erfaring fra teknisk prosjektering eller liknende oppgaver vil det være en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb. Vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn, Tønsberg og Sauland i Hjartdal kommune.

l Lede jobber vi hver dag for innovasjon og bærekraftige løsninger. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer er vi en lærende organisasjon med strukturerte arbeidsprosesser. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt hvor vi viser hverandre tillit. Vi oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og utfordre standard metode der hvor dette ikke medfører fare for liv og helse. Hos oss deler vi læringspunkter med hverandre, og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt Avdelingsleder Tom Eirik Rove, telefon: 916 88 889 eller e-post: tomeirik.rove@lede.no

Søknadsfrist er 15. desember 2023

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.