Lede er nettselskapet som frakter strømmen frem til over 213 000 nettkunder i Vestfold, Telemark og Svelvik i Buskerud. I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede for vedlikehold og utvikling av strømnettet i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Nettselskapet sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger. Lede er en del av Skagerak-konsernet som eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets og Ledes hovedkontor ligger i Porsgrunn.

En aktiv partner i det grønne skiftet – kom og jobb med oss!


Lede er et av Norges største nettselskap og har over 215 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Buskerud. Vi ønsker å være en aktiv partner i det grønne skiftet, og jobber hver dag for å bidra til økt elektrifisering av samfunnet gjennom å utvikle fremtidens nett. Vil du jobbe med el- og brannsikkerhet i ett av Norges ledende nettselskap? Vi søker:

Tilsynsingeniører
Det lokale Eltilsyn

 

Lede arbeider aktivt med elsikkerhet og kontrollerer hvert år nærmere 10 000 boliger, hytter og virksomheter. Tilsynet gjennomføres av Det lokale Eltilsyn (DLE) som også driver aktivt publikumsarbeid. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet og er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men hører inn under Lede økonomisk og administrativt.
I tillegg til å utføre tilsyn, driver DLE aktivt informasjonsarbeid og besvarer henvendelser fra publikum, elektrobransjen og andre næringsvirksomheter om bruk av elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og vi trenger flere kompetente ressurser for å sørge for høy elsikkerhet ved elektriske anlegg og utførelsen av disse.

Du vil få jobbe i et selskap med gjensidig tillit, høy fleksibilitet, og mulighet til å tenke nytt om elsikkerhetsarbeidet. Vi søker deg som vil være med på å forme DLE til å bli en samarbeidspartner og noen å støtte seg til for både allmennheten og bransjen. Vi er stolte av og glade for å kunne bidra til viktig infrastruktur for samfunnet, og håper du motiveres av det samme!

Som Tilsynsingeniør DLE, vil dine arbeidsoppgaver være:

  • Utføring av elsikkerhetsoppgaver i henhold til årlig instruks gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Utføre oppgaver i henhold til tilsyns- og informasjonsplan
  • Rapportering og oppfølging av saker

Skal du trives i denne jobben må du være selvgående og proaktiv med en nøyaktig og strukturert arbeidsform. Det er viktig at du er blid og utadvendt og komfortabel med å møte mange forskjellige mennesker i forskjellige situasjoner. Du er en god menneskekjenner og evner å kommunisere godt med alle, med en god porsjon tålmodighet når det trengs.

Vi trenger at du har relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev (elektrikerfaget), og minst 3 års relevant erfaring etter endt utdanning.
Du må også ha nødvendig kunnskap om relevant teknisk regelverk som forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og kunnskap om forskrift om elektrisk utstyr, kunnskap om brann- og ulykkes granskning, installasjons- og måleteknikk og saksbehandlerkompetanse ihht. forvaltningslov og instruks fra DSB.
Dette er krav gitt i Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier og Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK), og kan ikke omgås.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode velferds- og fleksibilitetsordninger. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb, og holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn, Tønsberg og Hjartdal.

Arbeidsområde vil primært være nord i Vestfold/Svelvik, og/eller Hjartdal i Telemark.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt Avdelingsleder DLE Christian Heyerdahl, tlf: 469 34 811

Søknadsfrist er 10. juni 2024

l Lede jobber vi hver dag for innovasjon og bærekraftige løsninger. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer, er vi en lærende organisasjon med strukturerte arbeidsprosesser. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt hvor vi viser hverandre tillit. Å jobbe i Lede er trygt, og det gjør at vi kan tørre å ta noen sjanser, være innovative, teste ut og lære underveis, men aldri på bekostning av sikkerhet og kvalitet. Hos oss deler vi læringspunkter med hverandre, og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.

Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.