Jeg er strømløs grunnet en planlagt stans. Når får jeg strømmen tilbake?

Dette finner du i avbruddsoversikten. Zoom deg inn på ditt område og trykk på den planlagte stansen. Der finner du estimert sluttidspunkt.