Fornybar energi er i vinden som aldri før. Det blir stadig vanligere å se solcellepanel montert på vanlige boliger. Vindmøller og små vannkraftverk er ikke fullt så vanlige, men plusskunder kan bruke alle disse energiformene til å produsere sin egen strøm.

Kort fortalt kan plusskunder produsere sin egen strøm og selge den strømmen man ikke bruker selv til en strømleverandør. Siden solcelleanlegg er det vanligste kan vi se litt nærmere på det.

Hvordan får jeg solceller på taket mitt?

Først må du finne en leverandør av solcelleanlegg. Det finnes flere av dem, og de kan lett finnes ved et søk på Internett. Lede er ikke leverandør av solcelleanlegg, men legger til rette for at anlegget kan kobles til vårt nett. Dette bør du tenke på når du skal anskaffe deg et solcelleanlegg:

  • Finn ut hvor stort areal du har tilgjengelig. Solvendte takflater eller fasader er det beste, men andre arealer på eiendommen kan også benyttes. Mange leverandører har kartløsninger på sine nettsider som beregner hvor stort anlegg du kan bygge og hvor stor strømproduksjon du kan forvente.
  • Et solcelleanlegg består av solcellepanelene og en inverter som omformer likestrøm fra panelene til vekselstrøm som kan brukes i huset ditt. Effekten på solcellepanelene oppgis i Wp (watt peak) og sier hvor stor effekt solcellepanelet vil yte ved ideelle forhold. Solcellepaneler kan yte cirka 200 Wp per kvadratmeter.
  • ENOVA har egen støtteordning ved bygging av solcelleanlegg. Det kan også være andre støtteordninger, for eksempel fra kommunen eller fylkeskommunen.

Hva må jeg tenke på for å bli plusskunde?

Når du skal bygge solcelleanlegget er det flere forhold du må ta hensyn til. Her er de viktigste tingene du må tenke på når det skal kobles til strømnettet:

  • Plusskundeordningen gjelder for alle nettkunder som etablerer produksjonsanlegg. Ordningen har en begrensing for hvor mye strømproduksjon som kan leveres til nettet. 
  • For å få betalt for overskuddsstrømmen må du ha en AMS-måler. 
  • Anlegget må kobles til strømnettet av en elektroinstallatør. Installatøren skal sende en installasjonsmelding til nettselskapet i god tid før arbeidet skal utføres. Lede må vurdere om alle tekniske krav er ivaretatt. De må også vurdere om det er tilstrekkelig nettkapasitet i området, eller om det er behov for tiltak før tilknytningen kan godkjennes.
  • Den strømproduksjonen som du ikke kan bruke selv vil automatisk bli levert til strømnettet. For å få betalt for overskuddsstrømmen må du inngå avtale om dette med en strømleverandør. Du må selv kontakte en strømleverandør for avtale om salg av overskuddstrøm.
  • Plusskunder betaler ordinære nettleie på lik linje med alle andre kunder når de kjøper strøm fra en strømleverandør. Når man selger strøm ut på strømnettet får man imidlertid betalt av Lede fordi man bidrar til å redusere energitapet i nettet. Dette kommer i tillegg til betaling for strømmen man har solgt. Satser for godtgjørelse finner du nederst i oversikten Priser bolig og fritidsbolig. 
  • Plusskundeordningen er begrenset til å gjelde anlegg som leverer mindre strømproduksjon enn 100 kWh/h til strømnettet. Større anlegg må begrense sin netto innlevering til strømnettet til denne grensen. I motsatt fall vil anlegget betraktes som produksjonsanlegg og egen innmatingstariff vil gjelde. Dette må avtales særskilt ved oppstart.

Solcelleanlegg som er større enn 800Wp er pliktig å melde til nettselskapet.

Det er krav om egen tilknytningsavtale for produksjonsanlegg. Avtalen regulerer forholdet mellom kunde og nettselskap gir deg anledning og rett til å koble produksjonsanlegget ditt til nettet og levere overskuddsstrømmen din. Denne beskriver også de funksjonelle kravene som gjelder ved tilknytning og drift av anlegget. ENOVA forutsetter at avtaleforholdet er på plass før støtte gis.

Installatører må følge Lede sitt krav for tilknytning når strømproduksjonsanlegget skal kobles til strømnettet.