Avviksrapportering og varslingsrutiner ved ulykker

Avvik som avdekkes på Ledes anlegg meldes til Driftssentralen på tlf. 35 90 23 90 umiddelbart.

Lede skal varsles om ulykker som har skjedd i forbindelse med arbeider knyttet til avtalen. 

Dette meldes til Driftssentralen på tlf. 35 90 23 90 umiddelbart. 

Avvik som avdekkes på Ledes anlegg meldes til Driftssentralen på tlf. 35 90 23 90 umiddelbart.

Lede skal varsles om ulykker som har skjedd i forbindelse med arbeider knyttet til avtalen. 

Dette meldes til Driftssentralen på tlf. 35 90 23 90 umiddelbart.