Nettleie (N100) - Priser for kunder med forbruk under 100 000 kWh/år*
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd vinter (november-mars)   16,00   12,80   øre/kWh 
 Reduksjon energiledd natt (kl 22 - kl 06)   -8,00   -6,40   øre/kWh 
 Energiledd sommer (april-oktober)   13,50   10,80   øre/kWh 
 Reduksjon energiledd natt (kl 22 - kl 06)   -6,75   -5,40   øre/kWh 
 Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift**   20,86   16,69   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Privat)   1,25       øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)       800,00   kr/år 
 Kapasitetsledd***   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 0-5 kW   266,25   213,00   kr/mnd 
 5-10 kW   478,75   383,00   kr/mnd 
 10-15 kW   691,25   553,00   kr/mnd 
 15-20 kW   905,00   724,00   kr/mnd 
  20-25 kW   1117,50   894,00   kr/mnd 
  25-50 kW   1755,00   1404,00   kr/mnd 
  50-75 kW   2818,75   2255,00   kr/mnd 
  75-100 kW   3882,50   3106,00   kr/mnd 
 100-150 kW   5477,50   4382,00   kr/mnd 
 150-200 kW   7605,00   6084,00   kr/mnd 
 200 kW -   10795,00   8636,00   kr/mnd 

*Prisen gjelder også for kunder med forbruk over 100 000 kWh med hovedsikringer til og med 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V.  

**Når statsbudsjettet endelig er vedtatt vil prisen justeres i tråd med varslede endringer av forbruksavgiften. 

***Den timen i måneden du har høyest gjennomsnittlig strømforbruk (månedsmaksimal) avgjør hvor mye du skal betale i kapasitetsledd. F.eks vil en månedsmaksimal på 7 kW plassere deg i kapasitetstrinn 5-10 kW og prisen vil da bli kr 478,75.

 Ekstrakostnad for manuell strømmåler   Inkl.mva   Ekskl. mva     
 For kunder uten AMS-måler med   automatisk innhenting av målerstand   156,25   125,00   kr/mnd 

 

Nettleie (NK1/NKR) - Priser for kunder med hovedsikring større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V og forbruk over 100 000 kWh
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd vinter (november-mars)   5,00   4,00   øre/kWh 
 Energiledd sommer (april-oktober)   2,50   2,00   øre/kWh 
 Effektledd            
 Aktiv effekt vinter (november-mars)   60,94   48,75   kr/kW
 Aktiv effekt sommer (april-oktober)    44,68   35,74   kr/kW
 Fastbeløp   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Fastbeløp per måned   312,50   250,00   kr/mnd 
 Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift**   20,86   16,69   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Privat)   1,25       øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)       800,00   kr/år 
 Reaktiv effekt   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Alle kunder med effekttariff (NK1) skal i   tillegg avregnes for reaktiv effekt (NKR1)   hvis cos φ er lavere enn 0,9. Effekten   avregnes med foregående måneds høyest   registrerte times effekt.   35,00   28,00   kr/kVar/mnd
             
Nettleie Høyspent (NNH1/NNHR) - Priser for anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nettselskapet. 
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd vinter (november-mars)   3,50   2,80   øre/kWh 
 Energiledd sommer (april-oktober)   1,75   1,40   øre/kWh 
 Effektledd            
 Aktiv effekt vinter (november-mars)   44,63   35,70   kr/kW
 Aktiv effekt sommer (april-oktober)    32,71   26,17   kr/kW
 Fastbeløp   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Fastbeløp per måned   625,00   500,00   kr/mnd 
 Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift**   20,86   16,69   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Privat)   1,25       øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)       800,00   kr/år 
 Reaktiv effekt   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Alle kunder med effekttariff (NK1) skal i   tillegg avregnes for reaktiv effekt (NKR1)   hvis  cos φ er lavere enn 0,9. Effekten   avregnes  med foregående måneds høyest   registrerte  times effekt.   18,75   15,00   kr/kVar/mnd
             
Nettleie for anlegg uten måling (NSUM)*
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd vinter (november-mars)   5,00   4,00   øre/kWh 
 Energiledd sommer (april-oktober)   2,50   2,00   øre/kWh 
 Effektledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Aktiv effekt   60,94   48,75   kr/kW
 Fastbeløp   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Fastbeløp per måned   87,50   70,00   kr/mnd 
 Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift**   20,86   16,69   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Privat)   1,25       øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)       800,00   kr/år 

*Anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan tilknyttes uten måler. Installert effekt kan ikke overstige 100 W og det skal være avtalt minimum brukstid for anlegget. Skatteetaten har fastsatt standard brukstid for aktuelle anleggstyper. I særskilte tilfeller gis det tillatelse til installert effekt opp til 500 W. Nærmere dokumentasjon av installasjonen må foreligge.

Gebyr ved manglende betaling
             
 Oppmøtegebyr   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Kan pålegges ved en varslet, rettmessig   stenging som ikke blir gjennomført etter   særskilt avtale med kunden.   912,50   730,00   kr 
 Påsettingsgebyr   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Ved gjenåpning av anlegg på dagtid.   2900,00   2320,00   kr 
 Påsettingsgebyr   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Ved gjenåpning av anlegg på dagtid −AMS   måler som kan åpnes automatisk.   912,50   730,00   kr